PhDr. Viera Čuhová – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceStarohorská 10
974 11 Banská Bystrica
KrajBanskobystrický
Telefón0915 274 491

0907 291 823
E-mailjozef.cuha@cuha.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
ruský
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné preklady pre právnické osoby19,92 €/ normostrana
Cena - úradné preklady pre fyzické osoby15,- €/ normostrana
Cena - neúradné preklady15,- €/ normostrana
Cena za tlmočenie (neúradné)19,92 €/ hod
Zľavydohodou
študentské zľavy
Ďalšie informácierozsiahle referencie
prekladateľská činnosť od roku 1982
ukončené špecializované štúdium prekladateľstva a tlmočníctva
FiF UK v Bratislave nemčina-ruština-slovenčina s vyznamenaním
a čestným diplomom rektora
rigorózna skúška (PhDr.)v roku 1985
štátna skúška zo strojopisu v roku 1975
rozsiahla pedagogická a prekladateľská/tlmočnícka prax
študijné pobyty v Nemecku a Rakúsku

Uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania. Rada Vám tiež pomôžem pri vybavovaní úradných záležitostí (poisťovňa, finančný úrad a pod.) v AT, D, CH písomnou a telefonickou formou.
Zákazník je najdôležitejšia osoba v mojej práci.
Kvalitný preklad je zmyslom mojej práce.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad banská bystrica, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina

Reklamy

Refundo.sk