Ing. Peter Kresse – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
FotografiaÚradný prekladateľ
Adresa / miesto práceValová 30, 921 01 Piešťany
KrajTrnavský
Telefón0903 473 395
Kedy možno volaťPracovný čas mám takmer vždy.
E-mailinfo@kresse.sk
Vlastný webwww.kresse.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický
Cena - úradné preklady20,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady20,- €/normostrana
Cena za tlmočenie20,- €/hod
Zľavyvždy;
zľavu poskytujem od druhej strany resp. hodiny
Ďalšie informáciePreklady i poradenstvo poskytujem aj cez internet.
Web-stránka je www.kresse.sk.
Spracujem akékoľvek preklady z/do nemčiny.
Súdnym tlmočníkom i prekladateľom som od roku 1988.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad trenčín, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina

Reklamy

Refundo.sk