Ľudmila Radočáková – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceJ. Závodského 2590/32
Senica
KrajTrnavský
Telefón0903 735 428
E-mailludmila.radocakova@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický, maďarský
Cena - úradné preklady20,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady20,- €/normostrana
Zľavydohodou
Ďalšie informácieVyštudovala som germanistiku v Nemecku, univerzita Lipsko -
doba magisterského štúdia 5 rokov s titulom diplomovaný germanista.
Ako úradná prekladateľka pracujem od roku 1984.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad senica, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina

Reklamy