PhDr. Janka Wirdzeková – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceZáhradná 17, 90201 Pezinok
KrajBratislavský
Telefón0905 447 327
E-mailjanka@roseart.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický
KlientelaNemecké a rakúske úrady, advokáti Nemecko, Rakúsko, Česko,
medzinárodné spoločnosti
Cena - úradné prekladypodľa vyhlášky
Cena - neúradné prekladydetto
Zľavyznížená cena iba v prípade identických formulárov
s malými zmenami

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad pezinok, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina

Reklamy

Refundo.sk