doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD. – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Nižšie na tejto stránke nájdete kontaktný formulár, vďaka ktorému môžete priamo kontaktovať úradného prekladateľa.

Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Fotografiauradny preklad nemcina
Adresa / miesto práceJužná 38, 949 12 Nitra

Zväčšiť mapu
KrajNitriansky
Telefón0907 522 250
Kedy možno volať08.00-19.00 hod.
E-mailolga.wrede@gmail.com
Kontaktný formulár
Vlastný webwww.prekladywrede.sk
Mesto, obasť pôsobeniaNitra a okolie
Špecializácia- právo civilné, obchodné, správne a trestné
- ekonomika, poisťovníctvo
- zmluvy rôznych typov
- úradné listiny, potvrdenia, výpisy, vysvedčenia, diplomy,
  certifikáty
Referencie, klientela- členka JTP, SSPOL
- dlhoročná prekladateľská činnosť pre slovenské
  a zahraničné firmy a spoločnosti, štátne orgány
- členka Deutscher Terminologietag e. V.
Cena - úradné preklady20 EUR / normostrana
Cena - neúradné preklady15 EUR / normostrana
Zľavydohodou
Ďalšie informácie- prekladateľská činnosť od r. 1995
- súdna prekladateľka od roku 2005
- dlhoročná spolupráca so súdnymi prekladateľmi v Nemecku
- aktívna činnosť v oblasti vysokoškolského vzdelávania
  profesionálnych tlmočníkov a prekladateľov
- vedenie workshopov ďalšieho vzdelávania pre prekladateľov v spolupráci
s Tlmočníckym ústavom FF UKF v Nitre (preklad právnych textov
v kombinácii nemčina - slovenčina)

 

Úradného prekladateľa môžete kontaktovať priamo prostredníctvom tohto kontaktného formuláru.


  Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

  Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

  Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

  Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


  úradný preklad nitra, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina

  Reklamy