Ivona Stelzig – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
FotografiaIvona Stelzig
Prekladateľka nie je zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
Ministerstva spravodlivosti SR.
Úradné preklady vyhotovuje ako súdna prekladateľka (nemčina - slovenčina)
podľa nemeckých zákonov.
Adresa / miesto práceBücheleresweg 8
41469 Neuss
Nemecko
KrajSeverné Porýnie-Westfálsko
Telefón+49-1525-6181989 /Nemecko/
E-mailivona.stelzig@web.de
Vlastný webwww.ivonastelzig.de
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
čeština
Cena - úradné prekladydohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
podľa rozsahu, tematiky a obtiažnosti textu
Zľavydohodou
Ďalšie informáciePreklady z/do nemeckého jazyka v rámci jazykového
priestoru slovenčina-čeština (spoločenské vedy, právo,
ekonomika, nehnuteľnosti a stavebníctvo), úradné a súdne
preklady z/do slovenčiny, trvalý pobyt NSR, prekladateľská
pôsobnosť geograficky neohraničená.

Ďalšie informácie na stránke www.ivonastelzig.de

Prekladateľ a/alebo tlmočník nie je zapísaný v zozname MS SR.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad neuss nemecko, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina