Ivona Stelzig – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
FotografiaIvona Stelzig
Adresa / miesto práceThomas-Mann-Straße 11
41469 Neuss
Nemecko
KrajSeverné Porýnie-Westfálsko
Telefón+49-1525-6181989 /Nemecko/
E-mailivona.stelzig@web.de
Vlastný webwww.ivonastelzig.de
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
čeština
Cena - úradné prekladydohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
podľa rozsahu, tematiky a obtiažnosti textu
Zľavydohodou
Ďalšie informáciePreklady z/do nemeckého jazyka v rámci jazykového
priestoru slovenčina-čeština (spoločenské vedy, právo,
ekonomika, nehnuteľnosti a stavebníctvo), úradné a súdne
preklady z/do slovenčiny, trvalý pobyt NSR, prekladateľská
pôsobnosť geograficky neohraničená.

Ďalšie informácie na stránke www.ivonastelzig.de

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad neuss nemecko, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina