PhDr. Danica Remeteiová – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
FotografiaPhDr. Remeteiová Danica
Adresa / miesto práceKošice
KrajKošický
Telefón0905 540 218
E-maildanica@remetei.sk
Cena - úradné preklady15,- až 20,- €/normostrana,
v závislosti od typu dokumentu
Cena - neúradné preklady12,- až 15,- €/normostrana,
v závislosti od typu dokumentu
Cena za tlmočenie20,- až 35,- €/hod,
v závislosti od typu tlmočenia
Zľavyvždy

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad košice, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina

Reklamy