Mgr. Monika Medveďová – úradné preklady – nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka


Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceBudovateľská 7, 977 03 Brezno
KrajBanskobystrický
Telefón0905 136 980
E-mailm.medvedovamonika@gmail.com
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady11,- €/normostrana
Zľavydohodou

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad brezno, úradný preklad nemčina, overený preklad nemčina

Reklamy