Mgr. Silvia Berecká – úradné preklady – chorvátčina, nemčina, ruština, srbčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykchorvátsky, nemecký, ruský, srbský
Prekladateľkaáno (všetky jazyky)
Tlmočníčkaáno (nemecký, ruský)
FotografiaSilvia Berecká
Adresa / miesto práceHlavná 68, 040 01 Košice
KrajKošický
Telefón0904 331 439
E-mailradoslav.berecky@gmail.com
Vlastný webwww.berecky.sk
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad košice, úradný preklad chorvátsky, úradný preklad nemecký,úradný preklad ruský, úradný preklad srbský, overený preklad

Reklamy