PhDr. Monika Geregová – úradné preklady – nemčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
FotografiaÚradná prekladateľka
Adresa / miesto práceKyjevské námestie 7
974 04 Banská Bystrica
KrajBanská Bystrica
Telefón0908 226 433
E-mailgeregovamonika@gmail.com
Cena - úradné prekladydohodou
Cena - neúradné preklady15,- €/NS
Cena za tlmočenie20 €/hod
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje (nie úradne)anglický
Doklad o skúškeMonika Geregová - vysvedčenie
Ďalšie informácieukončenie Fakulty humanitných vied v BB,
2003 - získanie DWD- rakúskeho diplomu z hospodárskej nemčiny,
od roku 2004 - prax ako súdna prekladateľka a tlmočníčka z nemeckého jazyka,
2006 - rigorózna skúška na Fakulte humanitných vied v BB,
jún 2011- certifikát FCE

banská bystrica, banskobystrický, nemčina,
uradne preklady a tlmocenie, úradné preklady, tlmočenie


Inzercia
top domény na predaj