Ing. Juraj Kasar – preklady – angličtina, francúzština, nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický, francúzsky, nemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceMládežnícka 7
97404 Banská Bystrica


Gajary, Hlavná 24 (Malacky)
KrajBanskobystrický
Telefón0905 610 213
E-mailkasar@me.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
ruský
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné prekladymin. 15,- €/normostrana
Cena za tlmočeniemin. poldeň 165 €
Zľavydohodou

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad malacky, úradný preklad banská bystrica úradný preklad angličtina francúzština nemčina, overený preklad

Reklamy