Agnes Eckardtová – úradné preklady – čeština, nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykčeský, nemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
Prekladateľka nie je zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov
a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.
Úradné preklady vyhotovuje ako súdna prekladateľka (nemčina - slovenčina
- čeština) podľa nemeckých zákonov.
Menovaná prezidentom Vrchného krajinského súdu v Drážďanoch.
Adresa / miesto práceErich-Zeigner-Allee 21a,
Lipsko, Nemecko
KrajSasko
Telefón049 341 4795 014
E-mailagneseckardt@arcor.de
Vlastný webwww.deutsch-slowakisch.de
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné prekladydohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena za tlmočeniedohodou
Zľavydohodou

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad lipsko nemecko, úradný preklad čeština nemčina, overený preklad čeština nemčina

Reklamy