Mgr. Michal Orosz – úradné preklady – angličtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceMoyzesova 24, 040 01, Košice
Telefón0907 077 239
E-mailorosz@uradnyprekladatel.sk
Kraj
Košický
Vlastná webstránkawww.uradnyprekladatel.sk
Cena - úradný preklad20 € / normostrana
Špecializáciaprávo, obchod, medicína, IT
Ďalšie informácieMgr. Britsko-Americké štúdiá,
majiteľ a riaditeľ Academy Language Institute, s.r.o. -
klientela v oblasti práva, biznisu, IT a medicíny

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad košice, úradný preklad angličtina, overený preklad angličtina košice

Reklamy

Refundo.sk