Mgr. Jana Lokajová – úradné preklady – angličtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto prácePalkovičova 5, Bratislava 82108
KrajBratislavský
Telefón0917 245 942
E-mailjanalokaj@gmail.com

jana.lokajova@stuba.sk
Fotografia
Vlastná webstránkawww.esiinstitute.org
Špecializáciatechnická terminológia, stavby, strojníctvo, právne preklady
Cena - úradné prekladyv zmysle vyhlášky; 20 EUR/normostrana pre súkromný sektor
Cena - neúradné preklady (angličtina)15 EUR/normostrana
Cena - neúradné tlmočenie (angličtina)dohodou podľa špecializácie
Zľavydohodou podľa počtu strán na preklad
VzdelanieFF Karlova univerzita, University of Pittsburgh- stáž
Ďalšie službyKurzy všeobecnej aj odbornej angličtiny, slovenský jazyk pre cudzincov

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad angličtina, overený preklad angličtina

Reklamy