Mgr. Jana Fiľarská – úradný prekladateľ – angličtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceBratislava, Martin, Žilina
KrajBratislavský, Žilinský
Telefón0903 669 920
E-mailprekladyfilarska@gmail.com
Fotografia
Špecializáciaobchodné právo, pracovné právo, bankovníctvo a financie,
občianske právo, nehnuteľnosti, konkurz a vyrovnanie, právo EÚ
Doplňujúce informácie:PROZ.com Certified PRO Network – člen
Jazyky, s ktorými pracujem NIE úradnečeský, anglický

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava angličtina, úradný preklad martin angličtina, overený preklad angličtina žilina

Reklamy

Refundo.sk