Zuzana Éderová – úradné preklady – maďarčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykmaďarský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
Adresa / miesto práceM.R.Štefánika 3393/12, 934 01 Levice
KrajNitriansky
Telefón036 6314 560

0905 479 713
E-mailz.ederova@azet.sk
zuzka.eder@gmail.com
Cena - úradné preklady19,92 €/NS
Cena - úradné tlmočenie19,92 €
Cena - neúradné prekladyod 10 do 15 €
Zľavystálym zadávateľom, resp. podľa dohody
Ďalšie informácieúradné preklady listín a dokumentov pre súdy a iné orgány
verejnej moci, pre fyzické a právnické osoby,
predovšetkým z oblasti práva (rozhodnutia, zmluvy),
zdravotníctva (lekárske správy, nálezy, protokoly,
súdnolekárske nálezy apod.), ďalej preklad
dokumentácie riadenia kvality, cezhraničných
projektov, historických dokumentov ako sú napr.
ručne písané listy vlastníctva a pozemkovoknižné
vložky z obdobia 19. storočia.
ReferencieOkresný súd Levice, Okresná prokuratúra Levice, OR PZ
Topoľčany, SES a.s. Tlmače, LESY SR, š.p.,
FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad levice, úradný preklad maďarčina, overený preklad maďarčina

 

Reklamy