Ing. Peter Ravasz – úradné preklady – maďarčina, nemčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykmaďarský, nemecký
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Telefón0904 631 459
E-mailpete.ravasz@gmail.com
Adresa / miesto práceAlžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
KrajTrnavský

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad dunajská streda, úradný preklad nemčina, úradný preklad maďarčina, overený preklad

Reklamy