Ing. Alexander Molnár, PhD. – úradné preklady – maďarčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykmaďarský
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
FotografiaAlexander Molnár
Adresa / miesto práceM. R. Štefánika 15, 98401 Lučenec
KrajBanskobystrický,
Telefón0905 354 299
E-mailamingam111@gmail.com
Tlmočenie (nie úradné)áno
Referencie, klientelaOS Lučenec, OS V. Krtíš, OR PZ Lučenec, Edimart Budapest,
KVK Kunčice n/Labem, Euroregión Neogradiensis, CET Budapest,
Ipeľské tehelne Lučenec, RRA Lučenec, RRA R. Sobota, RRA Nitra,
STILUS Bratislava, Bučina DDD Zvolen, GMM R. Sobota,
NGM Lučenec ...
Cena - úradné prekladypodľa vyhlášky alebo dohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena za tlmočeniedohodou
Zľavydohodou
Ďalšie informácieAko SZČO po vykonaní činnosti vystavujem daňové
doklady podľa platných predpisov. Uvedenej činnosti sa venujem
viac ako 30 rokov. Pre tlmočnícku činnosť (simultánne aj
konzekutívne) som mobilný pre celé územie Slovenska, Maďarska
aj Česka.

Ceny úkonov sa stanovujú podľa rozsahu, náročnosti a
požadovaných termínov.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad lučenec, úradný preklad maďarčina, overený preklad maďarčina

Reklamy