Ing. Alexander Molnár, PhD. – úradné preklady – maďarčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykmaďarský
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
FotografiaAlexander Molnár
Adresa / miesto práceM. R. Štefánika 15, 98401 Lučenec
KrajBanskobystrický,
Telefón0905 354 299
E-mailamingam@mail.telekom.sk


amingam01@hotmail.com
Tlmočenie (nie úradné)áno
Referencie, klientelaOS Lučenec, OS V. Krtíš, OR PZ Lučenec, Edimart Budapest,
KVK Kunčice n/Labem, Euroregión Neogradiensis, CET Budapest,
Ipeľské tehelne Lučenec, RRA Lučenec, RRA R. Sobota, RRA Nitra,
STILUS Bratislava, Bučina DDD Zvolen, GMM R. Sobota,
NGM Lučenec ...
Cena - úradné prekladypodľa vyhlášky alebo dohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena za tlmočeniedohodou
Zľavydohodou
Ďalšie informácieAko SZČO po vykonaní činnosti vystavujem daňové
doklady podľa platných predpisov. Uvedenej činnosti sa venujem
viac ako 30 rokov. Pre tlmočnícku činnosť (simultánne aj
konzekutívne) som mobilný pre celé územie Slovenska, Maďarska
aj Česka.

Ceny úkonov sa stanovujú podľa rozsahu, náročnosti a
požadovaných termínov.

lučenec, banskobystrický, maďarčina
uradne preklady, úradné preklady a tlmočenie