PaedDr. Irena Turzová – úradné preklady – maďarčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykmaďarský
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
FotografiaIrena Turzová
Adresa / miesto práceBrezová 1176/13, 937 01 Želiezovce
KrajNitriansky , okres Levice
Telefón0908 712 256
E-mailiritur2009@gmail.com
Referencie, klientelaOkresný súd Levice, Okresný súd Bratislava III,
Najvyšší súd Slovenskej republiky, OR PZ v Leviciach, RRA Nitra,
A3S Promo Trnava, NADSME Bratislava

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad želiezovce, úradný preklad levice, úradný preklad maďarčina, overený preklad maďarčina