PhDr. Hedviga Baloghová – úradné preklady – maďarčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykmaďarský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
FotografiaHedviga Baloghová
Adresa / miesto práceVeľký Meder
KrajTrnavský, okr. Dunajská Streda
Telefón0905 872 689
E-mailbalogh@panelnet.sk
Cena - úradné prekladypodľa dohody
Cena - neúradné prekladylen súdne preklady!
Zľavydohodou;
podľa dohody v závislosti od počtu strán
a náročnosti textu

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad veľký meder, dunajská streda, úradný preklad madarčina, overený preklad maďarčina