Mgr. Alexander Göbő – úradné preklady – maďarčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykmaďarský
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Fotografia
Adresa / miesto práceP.O. Hviezdoslava 23,
934 01 Levice
KrajNitriansky
Telefón0905 883 003
E-mailinfo@g-kreativ.sk
vlastná webstránkawww.prekladatel.g-kreativ.sk
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné prekladyod 9,90 do 15,00 €/normostrana
Zľavysú možné v prípade prekladov väčšieho rozsahu na základe cenníka, resp. na základe dohody ad hoc.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad levice, úradný preklad maďarčina, overený preklad maďarčina