Mgr. Martina Plavcová – preklady – francúzština, španielčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykfrancúzsky, španielsky
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceHviezdoslavova 10880/10, 940 02 Nové Zámky
KrajNitriansky
Telefón0911 364 254
E-mailmartina.plavcova@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
španielsky
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady15,- €/normostrana

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad nové zámky, úradný preklad francúzština, úradný preklad španielčina, overený preklad

Reklamy

Refundo.sk