Ing. Jozef Majera – úradné preklady – francúzština

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykfrancúzsky
Prekladateľáno
Tlmočníknie
FotografiaJozef Majera
Adresa / miesto práceSeredská 32, 917 05 Trnava
KrajTrnavský
Narodený1957
Telefón0905 33 22 09
Kedy možno volať9:00 - 21.00 h, denne
Skypejozef.majera
E-mailjozef.majera@gmail.com
jozef.majera@francuzstina.com
Vlastný webwww.francuzstina.com
Mesto, oblasť pôsobeniaTrnava, Bratislava, Nitra, Slovenská republika, zahraničie
Špecializáciaodborné technické texty z automobilového,
strojárskeho, elektrotechnického priemyslu,
energetiky i jadrovej, dopravy, potravinárstva,
bankovníctva, poisťovníctva, práva a ekonomiky.
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné prekladydohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena za tlmočenie30 €/hod
Zľavydohodou
Prax20 rokov
Ďalšie informácieMenovaný má diplom elektrotechnického
inžiniera zo Žilinskej univerzity, štátne
skúšky z pedagogiky a psychológie
na Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave.

Je absolventom postgraduálneho štúdia
na Ekonomickej univerzite v Bratislave a FNEGE
(odbor správa a riadenie malých a stredných
podnikov) vo francúzskom jazyku.

Absolvoval ročný študijný pobyt na Université
de Nice a l´Ecole de Mines de Paris.

Pracoval v trvalom pracovnom pomere 7 rokov
pre francúzske inštitúcie a podniky Ambassade
de France en Slovaquie, Credit Lyonnais Bank
Slovakia a Veolia Environnement

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad trnava, úradný preklad francúzština, overený preklad francúzština

Reklamy