Mgr. Dušan Kupka – úradné preklady – francúzština

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykfrancúzsky
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceSibírska 33, 831 02 Bratislava
KrajBratislavský
Telefón02 4446 2612

0908 129 442
E-mailkupka6@chello.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický
Ďalšie informácieAbsolvent Univerzity Komenského Bratislava, OPT, s 25-ročnou praxou,
preklady legislatívy EU pre Úrad vlády SR a inštitúcie EU.

Oblasti: právo, ekonomika, financie, pôdohospodárstvo, životné prostredie,
chémia.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad francúzština, overený preklad francúzština

Reklamy