Mgr. Michaela Fiľová – úradné preklady – holandčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykholandský
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceHarmónia 3535,
900 01 Modra
KrajBratislavský
Telefón0907 688 893
E-mailmiska.filova@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický
Zľavyvždy po dohode

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad modra, úradný preklad holandčina, overený preklad holandčina