Ing. Katarína Aravidisová – úradné preklady – gréčtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykgrécky
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
Adresa / miesto práceŠpitálska 57
811 08 Bratislava
KrajBratislava
Telefón0915 539 215
E-mailkatarina.aravidisova@gmail.com
Cena - úradné preklady22,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady22,- €/normostrana
Cena za tlmočeniedohodou
Zľavynie

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad gréčtina, overený preklad gréčtina