Mgr. Kornelia Chrisafidu – úradné preklady – gréčtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykgrécky
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
FotografiaMgr. Kornelia Chrisafidu
x...........................................................................................
Adresa / miesto práceDvorská cesta 25
940 01 Nové Zámky
KrajNitriansky
Telefón0908 080 852
E-mailkchrisafi@azet.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický, francúzsky
Cena - úradné preklady22,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady20,- €/normostrana
Zľavydohodou
Ďalšie informácieNarodila som sa v r.1980 zo zmiešaného grécko-slovenského
manželstva. Skončila som štúdium na Filozofickej fakulte
Masarykovej univerzity v Brne - odbor novogrécky jazyk a
literatúra, francúzsky jazyk a literatúra. Opakovane som absolvovala
odborné jazykové stáže na univerzitách v Aténach a Thessalonikách.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad nové zámky, úradný preklad gréčtina, overený preklad gréčtina

Reklamy