Mgr. Zlatica Juhásová – úradné preklady a tlmočenie – angličtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
Adresa / miesto práceTrnava, Bratislava II
KrajTrnavský, Bratislavský
Telefón0903 467 432
E-mailjuhasovaza@slovanet.sk
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné prekladypodľa vyhlášky / dohodou
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena - tlmočeniedohodou
Zľavydohodou
Ďalšie informáciedlhoročné skúsenosti vyštudovanej
prekladateľky a tlmočníčky v slobodnom povolaní

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava trnava, úradný preklad angličtina, overený preklad angličtina