Mgr. Rastislav Majorský – úradné preklady – angličtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceVrútky, Bratislava
KrajŽilinský, Bratislavský
Telefón0917 109 924
0905 719 215
E-mailrasto_majorsky@hotmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
švédčina
Cena - úradné prekladyod 13,50 €/NS
Cena - neúradné prekladyod 9 €/NS
Zľavydohodou, podľa rozsahu a termínu
Ďalšie informácieOverené preklady (oboma smermi) napr. kúpnych, mandátnych
a spoločenských zmlúv, nájomných zmlúv, analýzy zmien slovenskej
legislatívy (napr. Zákonník práce), podklady pre arbitrážne konania,
stanoviská strán súdneho sporu, žiadosti o právnu pomoc (slovenskej
prokuratúry i prokuratúry v zahraničí, ktorá požaduje právnu pomoc SR),
rozsudky o rozvode, vnútropodnikové smernice, predpisy a politiky,
bankové potvrdenia, diplomy, zdravotné potvrdenia, splnomocnenia,
komisionárske zmluvy, rozsudky, zatýkacie rozkazy, rodné listy, výpisy
z obchodného registra, výpisy z registra trestov, zmenky, zmluvy o úvere,
zmluvy o budúcej zmluve, registrácie firiem, kompletná dokumentácia
v súvislosti s dovozom áut, ich registráciou v SR ap.

v minulosti - preklady pre Ministerstvo spravodlivosti SR – stanoviská
slovenskej strany v konaniach pred Európskym súdom pre ľudské práva,
3 knihy prekladov – populárnovedecká literatúra (britské vydavateľstvo
Dorling Kindersley, 15 rokov pôsobenia v diplomatickej funkcii na MZV SR
i na zastupiteľských úradoch v zahraničí, znalosť bilaterálnej i multilaterálnej
agendy, práca na preklade Ročenky zahraničnej politiky za rok 2010
do angličtiny atď.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad vrútky, úradný preklad bratislava ,úradný preklad angličtina, overený preklad angličtina

Reklamy

Refundo.sk