Mgr. Zuzana Vašková – úradné preklady – angličtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceBratislava
KrajBratislavský
Telefón0905 286 689
E-mailvaskova.preklad@gmail.com
Skúsenostimarketing a PR v oblasti auditu, daní a poradenstva,
obchodno-právne texty, problematika nelegálnej migrácie,
sociálna problematika
ReferencieOdvodový bonus – zmena paradigmy (zo slovenčiny do angličtiny)
http://web.sulik.sk/index.php?section=6&subsection=8
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady15,- €/normostrana
Zľavydohodou

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad angličtina, overený preklad angličtina

Reklamy

Refundo.sk