Ing. Jela Palkovičová – úradné preklady – angličtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práceHolubyho 36, 811 03 Bratislava
KrajBratislavský
Telefón0905 322 256
Dostupnosťdenne, 7:00 – 21:00 hod
E-mailjela.palkovic@gmail.com
Vlastný webwww.prekladat.eu
Špecializáciaobchodné právo, zmluvy
Cena - úradné preklady17,- až 19,92 €/normostrana
Cena - neúradné preklady12,00 €/normostrana
Zľavydohodou
Ďalšie informácie- dlhoročná prax;
- doručovanie písomností: osobne, poštou

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad bratislava, úradný preklad angličtina, overený preklad angličtina

Reklamy