Ing. Stanislav Vančo – úradné preklady – angličtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Fotografia
Adresa / miesto práceMýtna 19 917 02 Trnava

SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice
KrajTrnavský a Žilinský
Telefón0907 736 515
E-mailstanislav.vanco@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
český
Cena - úradné preklady19,92 €/NS
Cena - neúradné preklady10,00 €/NS
Zľavypo dohode podľa rozsahu, náročnosti textu a termínu dodania

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad trnava, úradný preklad angličtina, overený preklad angličtina