Ing. Stanislav Vančo – úradné preklady – angličtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Nižšie na tejto stránke nájdete kontaktný formulár, vďaka ktorému môžete priamo kontaktovať úradného prekladateľa.

Jazykanglický
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Fotografia
Adresa / miesto práceMýtna 19 917 02 Trnava
KrajTrnavský
Telefón0907 736 515
E-mailstanislav.vanco@gmail.com
Kontaktný formulár
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
český
Cena - úradné preklady19,92 €/NS
Cena - neúradné preklady10,00 €/NS
Zľavypo dohode podľa rozsahu, náročnosti textu a termínu dodania
Mapa môjho pôsobiska
pre lepšiu orientáciu

Úradného prekladateľa môžete kontaktovať priamo prostredníctvom tohto kontaktného formuláru.


  Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

  Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

  Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

  Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


  úradný preklad trnava, úradný preklad angličtina, overený preklad angličtina

  Reklamy