Ing. Perla Farkašová, CSc. – úradné preklady a tlmočenie – angličtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
Adresa / miesto práceSasinkova 7, 900 21 Svätý Jur
Kraj, okresBratislavský, okr. Pezinok
Telefón02 4497 1243

0904 897 072
E-mailfarkasj@mail.viapvt.sk
perla.farkasova@gmail.com
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena za tlmočenie19,92 €/hod
Zľavydohodou

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad pezinok svätý jur, úradný preklad angličtina, overený preklad angličtina

Reklamy