PhDr. Ivana Dvoriak Matisková – úradné preklady – angličtina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazykanglický
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkánie
Adresa / miesto práceJanouškova 14
Prešov 08001
KrajPrešovský
Telefón0902 590 290
E-mailivana@ilangua.sk
Vlastný webwww.ilangua.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
francúzsky
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné preklady20 € / normostrana
Cena - neúradné preklady13 € / normostrana
Cena za tlmočeniedohodou
Zľavydohodou

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad prešov, úradný preklad angličtina, overený preklad angličtina