Dnes je 22. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Stavovský portál

Trh s prekladmi a 'fair trade' v prekladateľských službách

Účelom tohto registra úradných prekladateľov a tlmočníkov nie je vylučovať či diskvalifikovať tých úradných prekladateľov a tlmočníkov, ktorí svoju prácu (preklady či tlmočenie) predávajú za nízke alebo až prinízke ceny a bezhlavo trvať na tom, aby všetci rešpektovali ceny stanovené príslušnou vyhláškou MS SR. A nemá byť ani prezentáciou a praktickou aplikáciou súkromného či verejného názoru prevádzkovateľa na stav v tejto oblasti na Slovensku. Prevádzkovateľ zastáva názor, že pokým vo sfére úradných prekladov funguje voľný trh, funguje tu so všetkým, čo k nemu patrí.

Na druhej strane je však cieľom tohto registra (alebo zoznamu, ak chcete) umožniť prekladateľom a tlmočníkom predávať ich prácu priamo zákazníkovi a povzbudiť ich k tomu, aby o hodnote svojej práce možno dôkladnejšie pouvažovali a podľa toho ju aj oceňovali.

Myšlienkou „fair trade úradných prekladov“ nie je nič menej a nič viac ako sprostredkovanie primeranej odmeny za prekladateľskú a tlmočnícku prácu a s ňou spojenú zodpovednosť.


Slovensko,
uradne preklady a tlmocenie

Inzercia