Dnes je 22. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Stavovský portál

Stručne o pojme 'fair trade'

Podľa encyklopédie Wikipedia je fair trade organizovaným sociálnym hnutím a trhovou metódou, ktorých cieľom je pomáhať pestovateľom a malým producentom v rozvojových krajinách pri zabezpečovaní lepších obchodných podmienok a trvalej hospodárskej udržateľnosti. Toto hnutie sa zasadzuje sa to, aby producenti mohli svoju produkciu predávať za vyššie (a spravodlivejšie) ceny a aby sa skvalitňovali sociálne a environmentálne podmienky ich produkcie. Zameriava sa najmä na vývoz remeselných výrobkov, kávy, kakaa, čaju, banánov, medu, bavlny, vína, čerstvého ovocia, čokolády, kvetov a dokonca aj zlata.

Ako vidno, presná a dôsledná aplikácia princípov fair trade na prekladateľské služby a obchod s prekladmi na Slovensku nie je dosť dobre možná. Tento, dnes už všeobecne známy ekonomický a sociálny pojem som pri koncipovaní portálu Register slovenských úradných prekladateľov a tlmočníkov použil preto, aby som vyzdvihol a zdôraznil, že tu ide o čosi podobné – zaiste nie totožné.

Podotýkam ešte, že výraz či pojem „fair trade“ ako taký nie je registrovanou obchodnou značkou. Registrované je logo a názov Fairtrade®, ktorých majiteľom je certifikačná organizácia Fairtrade Labelling Organization (FLO).


Inzercia