Dnes je 22. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Legislatíva o úradných prekladoch a tlmočení

Predpisy upravujúce činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Zákon 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z. z. o znalcoch., tlmočníkoch a prekladateľoch  Vyhláška 491/2004 Z.z. o odmenách, […] →

Kto je a kto nie je úradný prekladateľ

Niekoľko elementárnych informácií o tom, ako má úradný preklad vyzerať a kto taký preklad môže vyhotoviť Úradný preklad je taký preklad, ktorý môže vykonať len prekladateľ (tzv. úradný alebo tzv. súdny prekladateľ), ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona […] →