Dnes je 22. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Prečo tento stavovský portál...

Prekladateľská pečať - úradné preklady Myšlienka vytvoriť tieto stránky vychádza z – povedzme dosť zvláštnej – situácie, ktorá v ostatnom čase nastala v odvetví úradných (ale aj iných) prekladov, […] →

Trh s prekladmi a 'fair trade' v prekladateľských službách

Účelom tohto registra úradných prekladateľov a tlmočníkov nie je vylučovať či diskvalifikovať tých úradných prekladateľov a tlmočníkov, ktorí svoju prácu (preklady či tlmočenie) predávajú za nízke alebo až prinízke ceny a bezhlavo trvať na tom, aby všetci rešpektovali ceny stanovené príslušnou vyhláškou MS SR. A nemá byť […] →

Stručne o pojme 'fair trade'

Podľa encyklopédie Wikipedia je fair trade organizovaným sociálnym hnutím a trhovou metódou, ktorých cieľom je pomáhať pestovateľom a malým producentom v rozvojových krajinách pri zabezpečovaní lepších obchodných podmienok a trvalej hospodárskej udržateľnosti. Toto hnutie sa zasadzuje sa to, aby producenti mohli svoju produkciu predávať za vyššie (a spravodlivejšie) […] →