Dnes je 25. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Nemecko-slovenský slovník vybraných úradných výrazov

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® Prekladateľský denník

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® Prekladať či neprekladať apostily?

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® Prekladateľská a jazyková poradňa

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® Prekladanie akademických titulov (diskusia)

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® O kráse a vernosti (pri preklade názvov inštitúcií)

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.