Dnes je 22. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Tichá novela zákona

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Právne stanovisko pracovníka Odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti MS SR

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Slovenský úradný preklad a jeho akceptovanie v Nemecku a Rakúsku

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Odpoveď Ministerstva financií

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Tlmočenie a povinnosť používania pokladnice (a iné info)

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Kto musí používať registračnú pokladnicu od 1. apríla 2015?

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Registračné pokladnice pre prekladateľov

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

CAD software

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

K sociologickým aspektom kvality prekladu

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® (Rôzne) témy a otázky na neverejnú diskusiu

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® Prekladať či neprekladať apostily?

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® Prekladateľská a jazyková poradňa

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Čo páli a/alebo nepáli úradných i neúradných prekladateľov

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® Prekladanie akademických titulov (diskusia)

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® O kráse a vernosti (pri preklade názvov inštitúcií)

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Čo prekladateľ, to sólista! Skutočne?

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Vyhrážka

Úradné preklady - fórum (faktická poznámka) Sledujem, podobne ako niektorí ďalší kolegovia, voľnú diskusiu, ktorá sa pomaly rozprúdila po mojom avíze o tomto Fóre prekladateľov a tlmočníkov… A keďže – tiež podobne ako zrejme väčšina […] →

O devalvácii prekladateľského remesla

Nesúrodé poznámky ku Dňu prekladateľov I. Vzácny prejav profesionálnej súdržnosti Existuje celá hŕba oveľa závažnejších, pálčivejších, spoločensky či hospodársky kritickejších zhlukov problémov a mrzutostí, než sú problémy a mrzutosti prekladateľov na voľnej nohe, prekladateľov živnostníkov (ja ich označujem trochu […] →