Dnes je 22. 09. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Tichá novela zákona

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Právne stanovisko pracovníka Odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti MS SR

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Slovenský úradný preklad a jeho akceptovanie v Nemecku a Rakúsku

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Odpoveď Ministerstva financií

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Tlmočenie a povinnosť používania pokladnice (a iné info)

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Kto musí používať registračnú pokladnicu od 1. apríla 2015?

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Registračné pokladnice pre prekladateľov

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Vzťahuje sa zákon o ochrane osobných údajov na prekladateľov?

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Nemecko-slovenský slovník vybraných úradných výrazov

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Verejná ochrankyňa práv prijala súdnych tlmočníkov a prekladateľov

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Ministerstvo spravodlivosti diskutuje s tlmočníkmi o návrhu novely zákona č.382/2004 Z. z.

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Sprievodný e-mail riaditeľa odboru...

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Iniciatíva na zmenu návrhu zákona (formulár)

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Zákon 382/2004 Z. z. (navrhované znenie, finál)

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Vlastný materiál

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Dôvodová správa

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z.

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

CAD software

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® Prekladateľský denník

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® (Rôzne) témy a otázky na neverejnú diskusiu

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® Prekladať či neprekladať apostily?

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

Neplatiči

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® Prekladanie akademických titulov (diskusia)

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.

® O kráse a vernosti (pri preklade názvov inštitúcií)

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.