Dnes je 19. 10. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Registračný formulár


 

Do registračného formulára uveďte všetky povinné údaje (meno, e-mail, adresa, telefónne čísla a jazyky, s ktorými pracujete ako ÚRADNÝ PREKLADATEĽ alebo ÚRADNÝ TLMOČNÍK. Na otázku, či ste úradný prekladateľ alebo tlmočník, odpovedzte pravdivo (aspoň jedna z odpovedí musí znieť áno) a nezabudnite uviesť všetky jazyky, s ktorými pracujete (úradne i neúradne). Svoje ceny môžete alebo nemusíte uviesť, ako uznáte za vhodné. Do rubriky „ďalšie informácie“ napokon napíšte všetky ostatné informácie, ktoré si tu o sebe a svojej práci želáte zverejniť.

Prevádzkovateľ portálu vytvorí každému registrovanému prekladateľovi vlastnú stránku a uvedie na nej všetky údaje, ktoré prekladateľ prostredníctvom formulára pošle.

V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov z 1. júla 2013 musí prekladateľ a/alebo tlmočník, ktorý si želá na tomto stavovskom portáli zverejniť svoje osobné údaje, prevádzkovateľovi a administrátorovi tohto portálu vyjadriť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, vrátane fotografie, v rozsahu, v akom tieto údaje sám prevádzkovateľovi poskytne. Tento súhlas sa vzťahuje na účel uchovávania a zverejnenia osobných údajov na tomto portáli ako aj na účely účtovnej evidencie prevádzkovateľa.

Pozor však!    Fingované prihlášky od sabotérov prijaté nebudú!


OZNAM

Registračný formulár je dočasne nefunkčný. V prípade Vášho záujmu o registráciu na portáli uradnypreklad.com ma kontaktujte na e-mailovej adrese gomolcakova.galina@gmail.com alebo na tel. č.: 0911 318 055. Ďakujem za porozumenie.

Galina Gomolčáková
správca portálu


Prosím, v registračnom formulári uveďte aj fakturačné údaje. Registračný poplatok neuhrádzajte vopred. Po odoslaní registračného formulára Vás budem kontaktovať a zašlem Vám predfaktúru. Po jej úhrade Vám bude zaslaná riadna, vyúčtovacia faktúra.

Prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH.

Registračný poplatok sa účtuje na dobu 12 mesiacov odo dňa registrácie prekladateľa/ tlmočníka. Po uplynutí 12 mesiacov obdrží registrovaný, v prípade záujmu o pokračovanie registrácie, faktúru na nasledujúcich 12 mesiacov.


Prevádzkovateľ:
Galina Gomolčáková
ul. 1. mája 160/39, 900 84 Báhoň
gomolcakova.galina@gmail.com
Telefón: +421 911 318 055
Registrácia: Obvodný úrad Pezinok
Číslo živnostenského registra: 130-22477
IČO: 46710418
DIČ: 1085119695
Nie som platiteľ DPH
Banka: 520700-4205827675/ 8360


 

Inzercia