Dnes je 19. 10. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

Registrácia

Registračný formulár nájdete tu.


 

Uradne preklady - paragrafTento stavovský portál vznikol zo súkromnej iniciatívy a nereprezentuje žiaden štátny alebo verejný orgán či odborný úrad Slovenskej republiky. Registrácia úradných prekladateľov a tlmočníkov v ňom nie je povinná, úradne, inštitucionálne ani nijako inak organizovaná. Úradní prekladatelia a tlmočníci sa na tomto portáli registrujú sami podľa vlastného uváženia a zverejňujú tu o sebe len také údaje, aké sami uznajú za vhodné, aké si sami zverejniť želajú a ktoré korešpondujú s pravidlami tohto registra, určeného len úradným prekladateľom a tlmočníkom.

Pozor však!   Fingované prihlášky od sabotérov prijaté nebudú!


Ochrana osobných údajov podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaného v Zbierke zákonov SR

Požiadavka Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaného v Zbierke zákonov SR: Prekladateľ a/alebo tlmočník, ktorý si želá na tomto stavovskom portáli zverejniť svoje osobné údaje, musí prevádzkovateľovi a administrátorovi tohto portálu vyjadriť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, vrátane fotografie, v rozsahu, v akom tieto údaje sám prevádzkovateľovi poskytne. Tento súhlas sa vzťahuje na účel uchovávania a zverejnenia osobných údajov na tomto portáli ako aj na účely účtovnej evidencie prevádzkovateľa. 

Registrovať v tomto zozname sa môže každý úradný prekladateľ a/alebo tlmočník aktuálne zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky alebo úradný prekladateľ slovenského jazyka certifikovaný, autorizovaný, registrovaný či asociovaný podľa zákonov ktorejkoľvek inej krajiny, či už v Európe alebo mimo Európy. Okrem toho, v prípadoch hodných zvláštnej výnimky, môžu sa v tomto zozname registrovať aj českí úradní prekladatelia niektorých u nás „vzácnych“ jazykov, na ktoré je na Slovensku nedostatok prekladateľov.

 


Tento „fair trade“ register (či adresár, ak chcete) slovenských úradných prekladateľov nie je primárne ziskovým podnikom jeho prevádzkovateľa, preto ročná registrácia stojí 19,92 € (DPH 0%). Je to niekoľkonásobne menej ako ročné poplatky za registráciu v rôznych „kompletných“ alebo iných podobných, zväčša diletantských registroch či zoznamoch prekladateľov, ktoré na Slovensku nateraz existujú (a zdá sa, že neustále vznikajú) a v ktorých sa môže registrovať každý, kto sa za prekladateľa považuje. A je to – ako si asi každý všimol – symbolická cena jednej normostrany úradného prekladu (podľa Vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách). Preto sa nazdávam a verím, že to nie je veľa.


Výnos prevádzkovateľa z registračných poplatkov je určený predovšetkým na:
– prevádzku stránok (poplatky)
– zabezpečovanie viditeľnosti a návštevnosti stránok (SEO a platené odkazy)
– kompenzáciu za prácu autora, prevádzkovateľa a administrátora


Prosím, v registračnom formulári uveďte aj fakturačné údaje. Registračný poplatok neuhrádzajte predom. Po odoslaní registračného formulára Vás budem kontaktovať a zašlem Vám predfaktúru. Po jej úhrade Vám bude zaslaná riadna, vyúčtovacia faktúra.

Prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH.

Registračný poplatok sa účtuje na dobu 12 mesiacov odo dňa registrácie prekladateľa/ tlmočníka. Po uplynutí 12 mesiacov obdrží registrovaný, v prípade záujmu o pokračovanie registrácie, faktúru na nasledujúcich 12 mesiacov.


 

Prevádzkovateľ:
Galina Gomolčáková
ul. 1. mája 160/39, 900 84 Báhoň
gomolcakova.galina@gmail.com
Telefón: +421 911 318 055
Registrácia: Obvodný úrad Pezinok
Číslo živnostenského registra: 130-22477
IČO: 46710418
DIČ: 1085119695
Nie som platiteľ DPH
Banka: 520700-4205827675/ 8360

 


Inzercia
top domény na predaj