PhDr. Gabriela Slezáková – úradné preklady – poľština

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykpoľský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
Adresa / miesto práceL. Novomeského 8
Veľká Lúka 962 31, Sliač
KrajBanskobystrický
PôsobnosťBanská Bystrica a Zvolen
Telefón0905 145 502
E-mailslezakova.gabriela@gmail.com
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický - 13 € /normostrana
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana
Cena - neúradné prekladydo slovenského jazyka - 13 €/ normostrana


do poľského jazyka - 15 € / normostrana
Zľavydohodou

banská bystrica, poľština, poľský jazyk,
uradne preklady, úradné preklady, overené preklady