Dnes je 19. 10. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

PhDr. Janka Wirdzeková - úradné preklady - nemčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyknemecký
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkaáno
Adresa / miesto práceZáhradná 17, 90201 Pezinok
KrajBratislavský
Telefón0905 447 327
E-mailjanka@roseart.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický
KlientelaNemecké a rakúske úrady, advokáti Nemecko, Rakúsko, Česko,
medzinárodné spoločnosti
Cena - úradné prekladypodľa vyhlášky
Cena - neúradné prekladydetto
Cena za tlmočenie
Zľavyznížená cena iba v prípade identických formulárov
s malými zmenami

pezinok, nemcina
uradne preklady a tlmocenie, úradné preklady, tlmočenie