Dnes je 24. 06. 2018.

Registrovaných
281 prekladateľov

v 19 jazykoch

K 28. júnu 2016:
317 stránok
v diskusii
4578 príspevkov

Inzercia

PaedDr. Irena Turzová - úradné preklady - maďarčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykmaďarský
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
FotografiaIrena Turzová
Adresa / miesto práceBrezová 1176/13, 937 01 Želiezovce
KrajNitriansky , okres Levice
Telefón0908 712 256
E-mailiritur2009@gmail.com
Referencie, klientelaOkresný súd Levice, Okresný súd Bratislava III,
Najvyšší súd Slovenskej republiky, OR PZ v Leviciach, RRA Nitra,
A3S Promo Trnava, NADSME Bratislava

želiezovce, levice, nitriansky, maďarčina,
uradne preklady, úradné preklady a tlmočenie