Mgr. Kinga Válent – úradné preklady – japončina, maďarčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykjaponský, maďarský
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkanie
FotografiaMgr. Kinga Válent
Adresa / miesto práceŠamorín, Bratislava
KrajTrnavský, Bratislavský
Telefón0904 814 865
E-mailvkinga@walkin.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
anglický
Tlmočenie (nie úradné)áno
Referencie, klientelasúdy, prokuratúry, významné obchodné spoločnosti,
kultúrne organizácie, umelecké telesá, atď.
Cena - úradné preklady19,92 €/normostrana (maďarčina)
24,90 €/normostrana (japončina)
Cena - neúradné prekladydohodou
Cena za tlmočeniedohodou
Zľavydohodou

šamorín, bratislava, trnavský, maďarčina, japončina, japonský jazyk, maďarský jazyk, uradne preklady, úradné preklady