Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. – úradné preklady – latinčina

Profil úradného prekladateľa a/alebo úradného tlmočníka

Jazyklatinský a český (nie slovenský)
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práce687 03 Babice 431
KrajUherské Hradiště
Česká republika
Telefón00420 585 232 629

00420 733 741 946
E-mailpreklady@cernuska.cz
Vlastný webwww.cernuska.cz
Cena - úradné preklady16,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady16,- €/normostrana
Zľavydohodou
Ďalšie informácie Soudní překlady překladatele latiny působícího v České republice
uznávají také soudy a ostatní instituce Slovenské republiky.
Osobní kontakt není nutný, vše lze vyřešit korespondenčně.
Zadavatelé ze Slovenska mohou využít možnost úhrady v € na účet
vedený u FIO banky, a.s.,
kde je dle informací banky příchozí platba ze SR zdarma.

Tu nájdete dostatok informácií, aby ste si úradný, resp. overený preklad mohli objednať priamo u úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia či tlmočníci registrovaní v tomto Adresári sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. To znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 .

Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví úradný prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Overený preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.

Využite priamy kontakt s úradným prekladateľom či tlmočníkom a dajte si vypracovať skutočne kvalitný úradný preklad (súdny, overený preklad) za rozumnú cenu!


úradný preklad uherské hradište, úradný preklad latinčina, overený preklad latinčina