Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. – úradné preklady – latinčina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.

Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazyklatinský a český (nie slovenský)
Prekladateľáno
Tlmočníknie
Adresa / miesto práce687 03 Babice 431
KrajUherské Hradiště
Česká republika
Telefón00420 585 232 629

00420 733 741 946
E-mailpreklady@cernuska.cz
Vlastný webwww.cernuska.cz
Cena - úradné preklady16,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady16,- €/normostrana
Zľavydohodou
Ďalšie informácie Soudní překlady překladatele latiny působícího v České republice
uznávají také soudy a ostatní instituce Slovenské republiky.
Osobní kontakt není nutný, vše lze vyřešit korespondenčně.
Zadavatelé ze Slovenska mohou využít možnost úhrady v € na účet
vedený u FIO banky, a.s.,
kde je dle informací banky příchozí platba ze SR zdarma.

česká republika, latinčina, jazyk latinský,
uradne preklady, overené preklady