Ing. Michael Charalambos – úradné preklady a tlmočenie – gréčtina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný preklad (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Na zaobstaranie úradného (overeného, súdneho) prekladu nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykgrécky
Prekladateľáno
Tlmočníkáno
Adresa / miesto práceŠancová 100
831 04 Bratislava
KrajBratislavský
Telefón0905 402 648
E-mailcharalambos_michael@yahoo.gr
Vlastný webwww.grectina.sk
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné preklady22,00 €/NS - žiadne príplatky
Cena - neúradné preklady20,00 €/NS - žiadne príplatky
Cena za tlmočeniedohodou
Zľavydohodou
Ďalšie informácieSom súdnym tlmočníkom a prekladateľom z jazyka
gréckeho do jazyka slovenského od roku 1995,
ako prvý na Slovensku.

bratislava, gréčtina, jazyk grécky
uradne preklady a tlmocenie