PhDr. Ivana Dvoriak Matisková – úradné preklady – angličtina

Osobná stránka úradného prekladateľa / tlmočníka


Na tejto stránke nájdete dostatok kontaktných a iných informácií na to, aby ste si svoj úradný (resp. overený preklad či „súdny“ preklad) mohli objednať priamo od úradného prekladateľa. Nepotrebujete nijakého sprostredkovateľa.
Všetci úradní prekladatelia a/alebo tlmočníci registrovaní v tomto Registri úradných prekladateľov a tlmočníkov sú riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, čo znamená, že každý je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť a/alebo tlmočnícku činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad, ktorý vám vyhotoví tento prekladateľ, bude opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR (podľa § 10 uvedeného zákona o identifikačných znakoch znalca, tlmočníka alebo prekladateľa) a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu. Preklad bude zviazaný trikolórou a zapečatený.


Jazykanglický
Prekladateľkaáno
Tlmočníčkánie
Adresa / miesto práceJanouškova 14
Prešov 08001
KrajPrešovský
Telefón0902 590 290
E-mailivana@ilangua.sk
Vlastný webwww.ilangua.sk
Ďalšie jazyky, s ktorými pracuje
(nie úradne)
francúzsky
Tlmočenie (nie úradné)áno
Cena - úradné prekladyod 18,- €/normostrana
Cena - neúradné preklady12,- €/normostrana
Cena za tlmočeniedohodou
Zľavydohodou

prešov, angličtina,
úradné preklady, uradne preklady